انواع قوطی پروفیل

[vc_row][vc_column][vc_column_text] پروفیل (Profile) یکی از مقاطع آهنی محسوب می شود که کاربرد زیادی در ساخت درب و پنجره و انواع تولیدات صنعتی و مصنوعات فلزی دارد. این مقطع عموما از طریق خمکاری ورق تولید می شود. شکل پروفیل ها یا به صورت بسته است و یا به صورت باز. البته پروفیل در دسته بندی توپر و تو خالی نیز تفکیک می شوند. پروفیل با مقاطع باز نظیر: Z ، C ، آبرو پروفیل با مقاطع بسته نظیر: ...