در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

قیمت ناودانی کوتاه

arrow table

۱۳۹۹/۱۰/۲۹

سایز قیمت (تومان) وزن (کیلوگرم) طول (متر) محل تحویل
۶۱۳۸۰۰۲۸۶انبار تهران
۸۱۳۸۰۰۴۰۶انبار تهران
۱۰۱۳۸۰۰۵۰۶انبار تهران
۱۲۱۴۰۰۰۶۰۶انبار تهران
۱۴۱۴۰۰۰۷۲۶انبار تهران
۱۶۱۴۰۰۰۸۲۶انبار تهران

قیمت ناودانی بلند

arrow table

۱۳۹۹/۱۰/۲۹

سایز قیمت (تومان) وزن (کیلوگرم) طول (متر) محل تحویل
۶.۵تماس بگیرید۷۰۱۲انبار تهران
۸۱۴۶۰۰۱۰۰۱۲انبار تهران
۱۰۱۴۶۰۰۱۲۵۱۲انبار تهران
۱۲۱۴۶۰۰۱۶۵۱۲انبار تهران
۱۴۱۴۶۰۰۱۹۵۱۲انبار تهران
۱۶۱۶۱۰۰۲۲۵۱۲انبار تهران
۱۸۲۳۵۰۰۲۶۵۱۲انبار تهران
۲۰۳۰۵۰۰۳۱۰۱۲انبار تهران
۲۲۳۰۵۰۰۳۵۳۱۲انبار تهران
۲۴۳۹۰۰۰۴۰۵۱۲انبار تهران