پروفیل تیرآهن در اشکال و مدل های مختلفی نوردکاری می شود؛
  • IPE : این نوع تیر همان پروفیل های پر استفاده و رایج در ساختمان سازی هستند.
  • IPB : به نام تیرآهن هاش یا بال پهن معروف هستند و استحکام بسیار بالایی دارند. هاش سبک HEA و سنگین HEB دو دسته این نوع تیر است.
  • CPE این مدل از پروفیل یکی از انواع IPE یا IPB است که جان تیر را به صورت دایره یا شش ضلعی به منظور افزایش مقاومت خمشی تو خالی می کنند.
  • هزینه حمل و نقل تیر آهن خریداری شده با توجه به میزان وزن، تعداد بندیل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
  • ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
  • تمامی فروش های این شرکت با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. مشتریان گرامی در هنگام خرید با دادن اطلاعات اقتصادی فاکتور رسمی دریافت می کنند.

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۲

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) کارخانه (شاخه)انبار اصفهان شرکت
۱۲۲۹۵۰۰۰۰۰۱۲۵تماس بگیریدتماس بگیریدذوب آهن
۱۴۱۹۳۰۰۰۰۰۱۵۵تماس بگیریدتماس بگیریدذوب آهن
۱۶۲۲۸۰۰۰۰۰۱۹۰تماس بگیریدتماس بگیریدذوب آهن
۱۸۲۵۴۰۰۰۰۰۲۲۵تماس بگیریدتماس بگیریدذوب آهن
۲۰۳۳۴۰۰۰۰۰۲۷۰تماس بگیریدتماس بگیریدذوب آهن
۲۲۳۸۷۰۰۰۰۰۳۲۰تماس بگیریدتماس بگیریدذوب آهن
۲۵۵۰۵۰۰۰۰۰۳۷۰تماس بگیریدتماس بگیریدذوب آهن
۲۷۹۸۵۰۰۰۰۰۴۴۰تماس بگیریدتماس بگیریدذوب آهن
۳۰۹۴۵۰۰۰۰۰۵۰۰تماس بگیریدتماس بگیریدذوب آهن

قیمت تیرآهن فایکو

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۲

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم)کارخانه شرکت استاندارد
۱۴۱۵۵۰۰۰۰۰۱۳۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۱۴۱۷۷۰۰۰۰۰۱۵۵تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۱۶۲۰۵۰۰۰۰۰۱۷۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۱۸تماس بگیرید۲۰۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۲۰۲۸۵۰۰۰۰۰۲۵۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۲۲تماس بگیرید۳۰۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۲۴تماس بگیرید۳۵۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE

قیمت تیرآهن ماهان

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۲

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) کارخانه شرکت استاندارد
۱۴۱۴۷۰۰۰۰۰۱۲۰تماس بگیریدماهانIPE
۱۶۱۹۷۰۰۰۰۰۱۶۰تماس بگیریدماهانIPE
۱۸۲۳۷۰۰۰۰۰۱۹۰تماس بگیریدماهانIPE

قیمت تیرآهن گروه ملی اهواز

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۲

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) کارخانه شرکت استاندارد
۱۴تماس بگیرید۱۳۵تماس بگیریدگروه ملی اهوازIPE
۱۶تماس بگیرید۱۷۰تماس بگیریدگروه ملی اهوازIPE
۱۸تماس بگیرید۲۱۵تماس بگیریدگروه ملی اهوازIPE

قیمت تیرآهن ترک

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۲

سایز قیمت (ریال) شرکت استاندارد وزن (کیلوگرم) محل تحویل
۸۱۳۰۰۰۰۰۰ترکIPE۴۸انبار تهران
۱۰۱۹۰۰۰۰۰۰ترکIPE۶۵انبار تهران
۱۰۲۲۰۰۰۰۰۰ترکIPE۸۰انبار تهران
۱۰۲۴۰۰۰۰۰۰ترکIPE۱۰۰انبار تهران
۱۲تماس بگیریدترکIPE۱۰۰انبار تهران
۳۰تماس بگیریدترکIPE۵۰۰انبار تهران

قیمت تیرآهن متفرقه در بازار تهران

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۲

سایز شرکت قیمت (ریال) استاندارد محل تحویل
۱۴کرمانشاه/۱۲۰کیلوگرم۱۴۵۰۰۰۰۰IPEانبار تهران
۱۴کرمانشاه/۱۳۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴ابهر/۱۳۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴ماهکار اشتهارد/۱۲۰کیلوگرم۱۴۵۰۰۰۰۰IPEانبار تهران
۱۴یزد/۱۳۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴یزد/۱۵۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴بناب/۱۲۵کیلگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۲۰بناب۲۵۰/کیلوگرم۲۸۵۰۰۰۰۰IPEانبار تهران
۱۴طوس/۱۴۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۶تبریز/۱۷۵کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۸تبریز/۲۰۵کیلوگرم۲۴۰۰۰۰۰۰IPEانبار تهران
۲۷آرین/۳۱۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران

قیمت ستونی ۱۳۷*۱۳۷ (قوطی)

arrow table

۱۳۹۹/۰۹/۱۲

ضخامت وزن (کیلوگرم) انبار تهران کارخانه
۲.۵۱۳۰۱۶۹۰۰۰تماس بگیرید
۲.۸۱۴۵۱۶۹۰۰۰تماس بگیرید
۳۱۵۵۱۶۹۰۰۰تماس بگیرید
۳.۲۱۶۵۱۶۹۰۰۰تماس بگیرید
۳.۵۱۷۵۱۶۹۰۰۰تماس بگیرید
۳.۸۱۹۵۱۶۹۰۰۰تماس بگیرید
۴۲۰۰۱۶۹۰۰۰تماس بگیرید