در حال به روز رسانی
  • هزینه حمل و نقل تیر آهن خریداری شده با توجه به میزان وزن، تعداد بندیل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
  • ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.

در حال به روز رسانی

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) کارخانه انبار اصفهان شرکت
۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۱۲۵تماس بگیرید۲۰۰۰۰ذوب آهن
۱۴۱۹۵۰۰۰۰۰۱۵۵۱۲۵۰۰۲۰۰۰۰ذوب آهن
۱۶۲۲۰۰۰۰۰۰۱۹۰۱۱۶۰۰۲۲۰۰۰ذوب آهن
۱۸۲۷۵۰۰۰۰۰۲۲۵۱۲۰۰۰۲۷۵۰۰ذوب آهن
۲۰۳۶۰۰۰۰۰۰۲۷۰۱۳۲۰۰۳۵۵۰۰ذوب آهن
۲۲۴۵۰۰۰۰۰۰۳۲۰۱۴۲۰۰۴۵۵۰۰ذوب آهن
۲۴۴۲۰۰۰۰۰۰۳۷۰۱۱۱۰۰۴۱۵۰۰ذوب آهن
۲۷۶۵۰۰۰۰۰۰۴۴۰۱۴۲۰۰۶۴۵۰۰ذوب آهن
۳۰۹۶۰۰۰۰۰۰۵۰۰تماس بگیرید۹۶۵۰۰ذوب آهن

قیمت تیرآهن فایکو

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم)کارخانه شرکت استاندارد
۱۴۱۴۰۰۰۰۰۰۱۳۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۱۴۱۶۰۰۰۰۰۰۱۵۰۱۰۲۵۰فولاد البرز ایرانیانIPE
۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۱۸۲۷۰۰۰۰۰۰۲۰۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۲۰۲۸۰۰۰۰۰۰ ۲۴۵۱۱۲۰۰فولاد البرز ایرانیانIPE
۲۲۴۳۰۰۰۰۰۰۳۰۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۲۴۴۱۰۰۰۰۰۰۳۵۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE

قیمت تیرآهن ماهان

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) کارخانه شرکت استاندارد
۱۴۱۴۰۰۰۰۰۰۱۲۰۱۴۰۰ماهانIPE
۱۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۶۰۱۹۰۰ماهانIPE
۱۸۲۴۰۰۰۰۰۰۱۹۰۲۴۰۰ماهانIPE

قیمت تیرآهن گروه ملی اهواز

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) کارخانه شرکت استاندارد
۱۴۱۵۰۰۰۰۰۰۱۳۵۱۱۵۰۰گروه ملی اهوازIPE
۱۶تماس بگیرید۱۷۰۱۱۵۰۰گروه ملی اهوازIPE
۱۸۲۶۰۰۰۰۰۰۲۱۵۱۱۵۰۰گروه ملی اهوازIPE

قیمت تیرآهن ترک

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

سایز قیمت (ریال) شرکت استاندارد وزن (کیلوگرم) محل تحویل
۸۸۵۰۰۰۰۰۰ترکIPE۴۸انبار تهران
۱۰۹۰۰۰۰۰۰۰ترکIPE۶۵انبار تهران
۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰ترکIPE۱۰۰انبار تهران
۱۲۱۹۰۰۰۰۰۰ترکIPE۱۰۰انبار تهران
۳۰۹۴۰۰۰۰۰۰ترکIPE۵۰۰انبار تهران

قیمت تیرآهن متفرقه در بازار تهران

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

سایز شرکت قیمت (ریال) استاندارد محل تحویل
۱۴کرمانشاه/۱۲۰کیلوگرم۱۴۰۰۰۰۰۰IPEانبار تهران
۱۴کرمانشاه/۱۳۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴ابهر/۱۳۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴ماهکار اشتهارد/۱۲۵کیلوگرم۱۴۰۰۰۰۰۰IPEانبار تهران
۱۴یزد/۱۳۰کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۰۰IPEانبار تهران
۱۴یزد/۱۵۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴بناب/۱۲۵کیلگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۲۰بناب۲۵۵/کیلوگرم۲۷۷۰۰۰۰۰IPEانبار تهران
۱۴طوس/۱۴۰کیلوگرم۱۵۰۰۰۰۰۰IPEانبار تهران
۱۸تبریز/۲۰۲کیلوگرم۲۴۵۰۰۰۰۰IPEانبار تهران
۲۷آریان/۴۳۰کیلوگرم۶۰۰۰۰۰۰۰IPEانبار تهران

قیمت ستونی (قوطی)

arrow table

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

ضخامت وزن (کیلوگرم) انبار تهران کارخانه
۲.۵۱۳۰۱۴۰۰۰۰تماس بگیرید
۲.۸۱۴۵۱۴۰۰۰۰تماس بگیرید
۳۱۵۵۱۴۰۰۰۰تماس بگیرید
۳.۲۱۶۵۱۴۰۰۰۰تماس بگیرید
۳.۵۱۷۵۱۴۰۰۰۰تماس بگیرید
۳.۸۱۹۵۱۴۰۰۰۰تماس بگیرید
۴۲۰۰۱۴۰۰۰۰تماس بگیرید