پروفیل تیرآهن در اشکال و مدل های مختلفی نوردکاری می شود؛ در زیر انواع آن با واژه اختصاری معرفی شده است.
  • IPE : این نوع تیر همان پروفیل های پر استفاده و رایج در ساختمان سازی هستند , سطح مقطع آن شبه به حرف I لاتین است.
  • IPB : به نام تیرآهن هاش یا بال پهن معروف هستند و استحکام بسیار بالایی دارند. هاش سبک HEA و سنگین HEB دو دسته این نوع تیر است.
  • CPE : این مدل از پروفیل یکی از انواع IPE یا IPB است که جان تیر را به صورت دایره یا شش ضلعی به منظور افزایش مقاومت خمشی تو خالی می کنند.
  • نرمال: تیرآهن هایی که به طول دلخواه مشتری برش میخورند و از طول استاندارد ۱۲ متری آن کاسته می شوند، اصطلاحا تیرآهن نرمال نامیده می شود.
  • هزینه حمل و نقل تیر آهن خریداری شده با توجه به میزان وزن، تعداد بندیل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
  • ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.

به منظور افزایش قابلیت لنگر خمشی تیر بخش وسطی یا اصطلاحا جان آن را دو قسمت کرده و همزمان به کمک گیوتین و یا CNC به صورت یک شش ضلعی وسط آن را برش می دهند. تیرآهن دو نیم شده را به اندازه نصف شش ضلعی جلو یا عقب برده به نحوی که شش ضلعی دیگری تشکیل شود. سپس عملیات جوشکاری برای ثابت کردن تیر دو قسمت شده را انجام می دهند. با این اقدام ارتفاع جان تیرآهن افزایش می یابد. تیرآهن ۱۸ بعد از شبکه شدن به اندازه تیراهن ۲۷ تغییر عرض جان می دهد. به این دست پروفیل ها تیرآهن لانه زنبوری نیر گفته می شود.

 

اجرت شبکه کردن تیرآهن لانه زنبوری - قیمت تیرآهن
  • فروش تیرآهن در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. مشتریان گرامی در هنگام خرید با دادن اطلاعات حقیقی یا حقوقی فاکتور رسمی دریافت می کنند.

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

arrow table - قیمت تیرآهن

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱| ساعت: ۱۵:۰۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) (کیلوگرم)کارخانه (شاخه)انبار اصفهان شرکت
۱۲۱۸۶۰۰۰۰۰۱۲۵۱۴۷۰۰۰۱۸۸۰۰۰۰تماس بگیرید
۱۴۲۳۶۰۰۰۰۰ ۱۵۵۱۵۵۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰تماس بگیرید
۱۶۲۹۶۰۰۰۰۰۱۹۰۱۵۷۰۰۲۹۵۰۰۰۰تماس بگیرید
۱۸۳۶۲۰۰۰۰۰۲۲۵۱۵۸۰۰۳۶۲۰۰۰۰تماس بگیرید
۲۰۴۸۸۰۰۰۰۰۲۷۰۱۷۷۰۰۴۹۵۰۰۰۰تماس بگیرید
۲۲۶۰۲۰۰۰۰۰۳۲۰۱۸۷۰۰۶۰۰۰۰۰۰تماس بگیرید
۲۴۷۰۲۰۰۰۰۰۳۷۰۱۸۷۰۰۷۰۰۰۰۰۰تماس بگیرید
۲۷۷۷۸۰۰۰۰۰۴۴۰۱۷۶۰۰۷۷۹۰۰۰۰تماس بگیرید
۳۰۹۳۶۰۰۰۰۰۵۰۰۱۸۷۰۰۹۴۰۰۰۰۰تماس بگیرید

قیمت تیرآهن فایکو

arrow table - قیمت تیرآهن

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱| ساعت: ۱۵:۰۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم)کارخانه شرکت استاندارد
۱۴۲۲۰۰۰۰۰۰۱۵۵تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۱۴۲۱۰۰۰۰۰۰۱۳۵تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۱۶۲۷۰۰۰۰۰۰۱۷۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۱۸تماس بگیرید۲۰۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۲۰۴۴۰۰۰۰۰۰۲۵۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۲۲تماس بگیرید۳۰۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۲۴تماس بگیرید۳۵۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE

قیمت تیرآهن ماهان

arrow table - قیمت تیرآهن

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱| ساعت: ۱۵:۰۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) کارخانه شرکت استاندارد
۱۴۱۹۷۰۰۰۰۰۱۱۵۱۹۵۰۰۰۰ماهانIPE
۱۶۲۶۷۰۰۰۰۰۱۶۰تماس بگیریدماهانIPE
۱۸۳۲۷۰۰۰۰۰۱۹۵۳۲۰۰۰۰۰ماهانIPE

قیمت تیرآهن گروه ملی اهواز

arrow table - قیمت تیرآهن

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱| ساعت: ۱۵:۰۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) کارخانه شرکت استاندارد
۱۴۲۰۸۰۰۰۰۰۱۳۵۱۵۳۵۰گروه ملی اهوازIPE
۱۶۲۶۸۰۰۰۰۰۱۷۰۱۵۳۵۰گروه ملی اهوازIPE
۱۸۳۴۲۰۰۰۰۰۲۱۵۱۵۳۵۰گروه ملی اهوازIPE

قیمت تیرآهن ترک

arrow table - قیمت تیرآهن

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱| ساعت: ۱۵:۰۰

سایز قیمت (ریال) وزن (کیلوگرم) شرکت استاندارد محل تحویل
۸۱۶۰۰۰۰۰۰۴۸ترکIPEانبار تهران
۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۶۵ترکIPEانبار تهران
۱۰تماس بگیرید۸۰ترکIPEانبار تهران
۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰ترکIPEانبار تهران
۱۲تماس بگیرید۸۰ترکIPEانبار تهران
۱۲۱۷۵۰۰۰۰۰۰۱۰۵ترکIPEانبار تهران

قیمت تیرآهن متفرقه در بازار تهران

arrow table - قیمت تیرآهن

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱| ساعت: ۱۵:۰۰

سایز شرکت قیمت انبار تهران (ریال) کارخانه محل تحویل
۱۴کرمانشاه/۱۲۰کیلوگرم - شاخه۱۹۷۰۰۰۰۰۱۹۰۲۰۰۰انبار تهران
۱۶کرمانشاه/۱۷۰کیلوگرم - شاخهتماس بگیرید۲۷۰۰۰۰۰انبار تهران
۱۴ماهکار اشتهارد/۱۲۰کیلوگرمتماس بگیریدتماس بگیریدانبار تهران
۱۶یزد/۱۷۰کیلوگرم۲۶۸۰۰۰۰تماس بگیریدانبار تهران
۱۸یزد / ۲۰۵ کیلوگرم۳۴۰۰۰۰۰۰۱۶۳۰۰انبار تهران
۱۴پارسیان/۱۴۰کیلگرم۲۰۹۰۰۰۰۰تماس بگیریدانبار تهران
۱۴بناب/۱۲۵کیلگرمتماس بگیریدتماس بگیریدانبار تهران
۲۰بناب / ۲۴۰ کیلوگرم۴۰۰۰۰۰۰۰۱۶۸۰۰انبار تهران

قیمت ستونی ۱۴۰*۱۴۰ (قوطی)

arrow table - قیمت تیرآهن

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹| ساعت: ۱۳:۴۰

ضخامت وزن (کیلوگرم) انبار تهران کارخانه
۱۲۵۲.۵۲۲۵۰۰۰۲۲۱۰۰۰
۱۴۰۲.۸۲۲۵۰۰۰۲۲۱۰۰۰
۱۵۰۳۲۲۵۰۰۰۲۲۱۰۰۰
۱۶۰۳.۲۲۲۵۰۰۰۲۲۱۰۰۰
۱۷۵۳.۵۲۲۵۰۰۰۲۲۱۰۰۰
۱۹۰۳.۸۲۲۵۰۰۰۲۲۱۰۰۰
۲۰۰۴۲۲۵۰۰۰۲۲۱۰۰۰