پروفیل تیرآهن در اشکال و مدل های مختلفی نوردکاری می شود؛
  • IPE : این نوع تیر همان پروفیل های پر استفاده و رایج در ساختمان سازی هستند.
  • IPB : به نام تیرآهن هاش یا بال پهن معروف هستند و استحکام بسیار بالایی دارند. هاش سبک HEA و سنگین HEB دو دسته این نوع تیر است.
  • CPE این مدل از پروفیل یکی از انواع IPE یا IPB است که جان تیر را به صورت دایره یا شش ضلعی به منظور افزایش مقاومت خمشی تو خالی می کنند.
  • هزینه حمل و نقل تیر آهن خریداری شده با توجه به میزان وزن، تعداد بندیل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
  • ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
  • تمامی فروش های این شرکت با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. مشتریان گرامی در هنگام خرید با دادن اطلاعات اقتصادی فاکتور رسمی دریافت می کنند.

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

arrow table

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳| ساعت: ۱۲:۲۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) (کیلوگرم)کارخانه (شاخه)انبار اصفهان شرکت
۱۲۱۷۰۰۰۰۰۰۱۲۵۱۳۲۵۰تماس بگیریدذوب آهن
۱۴۲۰۶۰۰۰۰۰۱۵۵۱۳۲۵۰تماس بگیریدذوب آهن
۱۶۲۵۴۰۰۰۰۰۱۹۰۱۳۲۵۰تماس بگیریدذوب آهن
۱۸۳۰۶۰۰۰۰۰۲۲۵۱۳۳۰۰تماس بگیریدذوب آهن
۲۰۳۶۷۰۰۰۰۰۲۷۰۱۳۴۵۰تماس بگیریدذوب آهن
۲۲۴۳۶۰۰۰۰۰۳۲۰۱۳۴۵۰تماس بگیریدذوب آهن
۲۴۵۰۴۰۰۰۰۰۳۷۰۱۳۴۵۰تماس بگیریدذوب آهن
۲۷۵۹۶۰۰۰۰۰۴۴۰۱۳۴۵۰تماس بگیریدذوب آهن
۳۰۶۷۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۱۳۴۵۰تماس بگیریدذوب آهن

قیمت تیرآهن فایکو

arrow table

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳| ساعت: ۱۲:۲۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم)کارخانه شرکت استاندارد
۱۴۱۹۲۰۰۰۰۰۱۵۵تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۱۴۱۸۰۰۰۰۰۰۱۳۵تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۱۶۲۲۸۰۰۰۰۰۱۷۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۱۸تماس بگیرید۲۰۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۲۰۳۲۵۰۰۰۰۲۵۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۲۲تماس بگیرید۳۰۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE
۲۴تماس بگیرید۳۵۰تماس بگیریدفولاد البرز ایرانیانIPE

قیمت تیرآهن ماهان

arrow table

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳| ساعت: ۱۲:۲۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) کارخانه شرکت استاندارد
۱۴۱۶۷۰۰۰۰۰۱۲۰تماس بگیریدماهانIPE
۱۶۲۲۶۵۰۰۰۰۱۶۰تماس بگیریدماهانIPE
۱۸۲۸۶۵۰۰۰۰۱۹۵تماس بگیریدماهانIPE

قیمت تیرآهن گروه ملی اهواز

arrow table

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳| ساعت: ۱۲:۲۰

سایز انبار تهران وزن (کیلوگرم) کارخانه شرکت استاندارد
۱۴۱۷۹۵۰۰۰۰۱۳۵تماس بگیریدگروه ملی اهوازIPE
۱۶۲۲۶۵۰۰۰۰۱۷۰تماس بگیریدگروه ملی اهوازIPE
۱۸۲۸۸۵۰۰۰۰۲۱۵تماس بگیریدگروه ملی اهوازIPE

قیمت تیرآهن ترک

arrow table

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳| ساعت: ۱۲:۲۰

سایز قیمت (ریال) وزن (کیلوگرم) شرکت استاندارد محل تحویل
۸۱۱۰۰۰۰۰۰۴۸ترکIPEانبار تهران
۱۰۲۱۰۰۰۰۰۰۶۵ترکIPEانبار تهران
۱۰تماس بگیرید۸۰ترکIPEانبار تهران
۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۱۰۰ترکIPEانبار تهران
۱۲تماس بگیرید۸۰ترکIPEانبار تهران
۱۲۱۶۵۰۰۰۰۰۱۰۵ترکIPEانبار تهران

قیمت تیرآهن متفرقه در بازار تهران

arrow table

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳| ساعت: ۱۲:۲۰

سایز شرکت قیمت انبار تهران (ریال) استاندارد محل تحویل
۱۴کرمانشاه/۱۲۰کیلوگرم۱۶۸۵۰۰۰۰IPEانبار تهران
۱۴کرمانشاه/۱۷۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴ابهر/۱۳۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴ماهکار اشتهارد/۱۲۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴یزد/۱۳۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴یزد/۱۵۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴پارسیان/۱۴۰کیلگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴بناب/۱۲۵کیلگرم۱۶۹۵۰۰۰۰IPEانبار تهران
۲۰بناب۲۵۰/کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۴طوس/۱۴۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۶تبریز/۱۷۵کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۸تبریز/۲۰۵کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۲۷آرین/۳۱۰کیلوگرمتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۶آریان/شبکه شدهتماس بگیریدIPEانبار تهران
۱۸تبریز/شبکه شدهتماس بگیریدIPEانبار تهران
۲۰آرین/شبکه شدهتماس بگیریدIPEانبار تهران

قیمت ستونی ۱۴۰*۱۴۰ (قوطی)

arrow table

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳| ساعت: ۱۲:۲۰

ضخامت وزن (کیلوگرم) انبار تهران کارخانه
۲.۵۱۳۰۲۲۰۰۰۰تماس بگیرید
۲.۸۱۴۰تماس بگیریدتماس بگیرید
۳۱۵۵۲۱۵۰۰۰تماس بگیرید
۳.۲۱۶۵تماس بگیریدتماس بگیرید
۳.۵۱۷۵تماس بگیریدتماس بگیرید
۳.۸۱۹۵۲۱۰۰۰۰تماس بگیرید
۴۲۳۰تماس بگیریدتماس بگیرید