در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

قیمت نبشی آهنی

۱۳۹۹/۰۵/۰۴

سایز وزن (کیلوگرم) طول (متر) محل تحویل قیمت (ریال)
۳۷۱۲انبار تهران۱۱۶۰۰
۴۱۴۱۲انبار تهران۱۱۴۰۰
۵۲۲۱۲انبار تهران۱۱۴۰۰
۶۳۲۱۲انبار تهران۱۱۴۰۰
۷۴۵۱۲انبار تهرانتماس بگیرید
۸۵۶۱۲انبار تهران۱۱۴۰۰
۱۰۸۸۱۲انبار تهران۱۱۴۰۰
۱۲۱۲۵۱۲انبار تهران۱۱۵۰۰
۱۴۳۵۰۱۲انبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۵۰۰۱۲انبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۶۱۰۱۲انبار تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۲۰۱۲انبار تهرانتماس بگیرید

قیمت نبشی لقمه

۱۳۹۹/۰۵/۰۴

سایز طول (متر) محل تحویل قیمت (ریال)
۸دلخواهانبار تهران۱۱۵۰۰
۱۰دلخواهانبار تهران۱۱۵۰۰
۱۲دلخواهانبار تهران۱۱۵۰۰