در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

قیمت نبشی آهنی

۱۳۹۹/۰۹/۱۲

سایز وزن (کیلوگرم) طول (متر) محل تحویل قیمت (ریال)
۳۷۱۲انبار تهران۱۱۶۰۰
۴۱۴۱۲انبار تهران۱۱۵۰۰
۵۲۲۱۲انبار تهران۱۵۵۰۰
۶۳۲۱۲انبار تهران۱۱۵۰۰
۷۴۵۱۲انبار تهرانتماس بگیرید
۸۵۶۱۲انبار تهران۱۱۵۰۰
۱۰۸۸۱۲انبار تهران۱۱۵۰۰
۱۲۱۲۵۱۲انبار تهران۱۱۵۰۰
۱۴۳۵۰۱۲انبار تهرانتماس بگیرید
۱۶۵۰۰۱۲انبار تهرانتماس بگیرید
۱۸۶۱۰۱۲انبار تهرانتماس بگیرید
۲۰۷۲۰۱۲انبار تهرانتماس بگیرید

قیمت نبشی لقمه

۱۳۹۹/۰۹/۱۲

سایز طول (متر) محل تحویل قیمت (ریال)
۸دلخواهانبار تهران۱۱۶۰۰
۱۰دلخواهانبار تهران۱۱۶۰۰
۱۲دلخواهانبار تهران۱۱۶۰۰