پروفیل تیرآهن در اشکال و مدل های مختلفی نوردکاری می شود؛
  • IPE : این نوع تیر همان پروفیل های پر استفاده و رایج در ساختمان سازی هستند.
  • IPB : به نام تیرآهن هاش یا بال پهن معروف هستند و استحکام بسیار بالایی دارند. هاش سبک HEA و سنگین HEB دو دسته این نوع تیر است.
  • CPE این مدل از پروفیل یکی از انواع IPE یا IPB است که جان تیر را به صورت دایره یا شش ضلعی به منظور افزایش مقاومت خمشی تو خالی می کنند.
  • نرمال: تیرآهن هایی که به طول دلخواه مشتری برش میخورند و از طول استاندارد ۱۲ متری آن کاسته می شوند، اصطلاحا تیرآهن نرمال نامیده می شود.
  • هزینه حمل و نقل تیر آهن خریداری شده با توجه به میزان وزن، تعداد بندیل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
  • ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
  • فروش تیرآهن هاش در این شرکت تنها با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. مشتریان گرامی در هنگام خرید با دادن اطلاعات حقیقی یا حقوقی فاکتور رسمی دریافت می کنند.

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) | سنگین (HEB)

arrow table - قیمت تیرآهن هاش

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

هاش سنگین (HEB)هاش سبک (HEA)
سایز وزن (کیلوگرم) قیمت کیلویی (ریال) سایز وزن (کیلوگرم) قیمت کیلویی (ریال)
۱۰۲۴۰۲۷۰۰۰۰۱۰۲۰۰۲۷۰۰۰۰
۱۲۳۲۰۳۰۰۰۰۰۱۲۲۴۰۲۷۰۰۰۰
۱۴۴۰۰۲۰۰۰۰۰۱۴۲۹۶۲۶۰۰۰۰
۱۶۵۰۰۱۶۵۰۰۰۱۶۳۶۴۲۹۸۰۰۰
۱۸۵۹۰۱۴۸۰۰۰۱۸۴۲۶۱۴۸۰۰۰
۲۰۷۳۰۱۶۵۰۰۰۲۰۵۱۰۲۵۰۰۰۰
۲۲۸۵۰۳۰۰۰۰۰۲۲۶۱۰۳۰۰۰۰۰
۲۴۱۰۰۰۳۲۰۰۰۰۲۴۷۲۰۳۱۰۰۰۰
۲۶۱۱۲۰۳۱۵۰۰۰۲۶۸۳۰۲۹۵۰۰۰
۲۸۱۲۴۰۲۹۵۰۰۰۲۸۹۲۰۲۹۵۰۰۰
۳۰۱۴۰۰۲۵۰۰۰۰۳۰۱۰۵۰۳۰۰۰۰۰
۳۲۱۵۳۰تماس بگیرید۳۲۱۱۷۰تماس بگیرید
۳۴۱۶۰۰تماس بگیرید۳۴۱۲۶۰تماس بگیرید
۳۶۱۷۰۰تماس بگیرید۳۶۱۳۵۰۲۸۵۰۰۰
۴۰۱۸۶۰تماس بگیرید۴۰۱۵۰۰۲۸۵۰۰۰