پروفیل تیرآهن در اشکال و مدل های مختلفی نوردکاری می شود؛
  • IPE : این نوع تیر همان پروفیل های پر استفاده و رایج در ساختمان سازی هستند.
  • IPB : به نام تیرآهن هاش یا بال پهن معروف هستند و استحکام بسیار بالایی دارند. هاش سبک HEA و سنگین HEB دو دسته این نوع تیر است.
  • CPE این مدل از پروفیل یکی از انواع IPE یا IPB است که جان تیر را به صورت دایره یا شش ضلعی به منظور افزایش مقاومت خمشی تو خالی می کنند.
  • هزینه حمل و نقل تیر آهن خریداری شده با توجه به میزان وزن، تعداد بندیل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
  • ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
  • تمامی فروش های این شرکت با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. مشتریان گرامی در هنگام خرید با دادن اطلاعات اقتصادی فاکتور رسمی دریافت می کنند.

قیمت تیرآهن هاش سبک (HEA) | سنگین (HEB)

arrow table

۱۳۹۹/۱۲/۱۹

هاش سنگین (HEB)هاش سبک (HEA)
سایز وزن (کیلوگرم) قیمت کیلویی (ریال) سایز وزن (کیلوگرم) قیمت کیلویی (ریال)
۱۰۲۴۰۳۷۰۰۰۱۰۲۰۰۳۷۰۰۰
۱۲۳۲۰۳۷۰۰۰۱۲۲۴۰۳۷۰۰۰
۱۴۴۰۰۳۳۰۰۰۱۴۲۹۶۴۲۰۰۰
۱۶۵۰۰۲۰۰۰۰۱۶۳۶۴۲۸۵۰۰
۱۸۵۹۰۱۴۰۰۰۱۸۴۲۶۱۳۸۰۰
۲۰۷۳۰۱۶۵۰۰۲۰۵۱۰۳۰۰۰۰
۲۲۸۵۰۳۴۰۰۰۲۲۶۱۰۳۴۰۰۰
۲۴۱۰۰۰۴۷۰۰۰۲۴۷۲۰۳۵۰۰۰
۲۶۱۱۲۰۳۴۰۰۰۲۶۸۳۰۳۸۰۰۰
۲۸۱۲۴۰۳۴۰۰۰۲۸۹۲۰۳۳۰۰۰
۳۰۱۴۰۰۲۸۵۰۰۳۰۱۰۵۰۳۵۰۰۰
۳۲۱۵۳۰تماس بگیرید۳۲۱۱۷۰۳۶۰۰۰
۳۴۱۶۰۰تماس بگیرید۳۴۱۲۶۰۳۶۰۰۰
۳۶۱۷۰۰۴۰۰۰۰۳۶۱۳۵۰۳۶۰۰۰
۴۰۱۸۶۰۳۶۰۰۰۳۸۱۵۰۰۳۶۰۰۰