طریقه ساخت تیرآهن لانه زنبوری

[vc_row][vc_column][vc_column_text] تیرآهن لانه زنبوری چیست دلیل نامگذاری تیرهای لانه زنبوری، شکل گیری این تیرها پس ازعملیات بریدن، دوباره جوش دادن و تکمیل پروفیل است. این گونه تیرها در طول خود دارای حفره های توخالی در جان هستند که به لانه زنبور عسل شبیه است. به همین سبب به این گونه تیرآهن لانه زنبوری گفته می شود. طبق استاندارد ملی ایران - 1387 در تیرهای نورد شده با ایجاد الگوی برشی در جان تیر و...