نرم افزار محاسبه مشخصات تیرآهن ها

[vc_row][vc_column][vc_column_text]با استفاده از این برنامه فارسی، سبک و کم حجم می توانید برخی از مشخصات تیر آهن I شکل را به دست آورید. برخی امکانات دیگر برنامه عبارت است از:[/vc_column_text][vc_column_text] محاسبه ممان اینرسی تیر آهن I سطح مقطع تیر آهن I امکان محاسبه تیر آهن دوبل به دست آوردن فاصله ورق های فوقانی و تحتانی قائم با دادن ضخامت و طول با توجه به نوع پروفی [/vc_column_...