روش های تولید فولاد خام

فولاد یا پولاد، آهنی آلیاژی است که در ترکیبات خود ۰/۰۲۵ تا ۲ درصد کربن داشته باشد. فولادهای آلیاژی همیشه با فلزهای دیگری نظیر: کرم، مولیبدن، چدن، گوگرد و ... همراهند. ویژگی هایی نظیر استحکام، قابلیت بازیافت، رنگ پذیری، اتصال سریع و قیمت سبب شده که بیش از ۹۰ درصد تولید جهانی فلزات به انواع فولادها اختصاص یابد. فولادها عمدتا به دو دسته کربنی و آلیاژی طبقه بندی می شوند که روش های تولید فولاد خام در ز...