آهن اسفنجی چیست

روش های تولید و فرآوری آهن خام و فولاد سازی متفاوت است. احتمالا نام آهن های اسفنجی را شنیده باشید. اما آهن اسفنجی چیست؟ محصول به دست آمده از احیای مستقیم سنگ آهن و گندله، آهن اسفنجی (Direct Reduced Iron) نام دارد. علت نامکذاری به دلیل ساختار متخلخلی آن نظیر اسفنج است. گُندله به گلوله‌ های گرانولی شکل تولید شده از سنگ آهن گفته می شود. این نوع آهن منبعی با خلوص بسیار بالا است که در چرخه تولید فولاد ...