روش های برش میلگرد

یکی از ویژگی های خوب آهن آلات و محصولات فلزی نظیر میلگرد قابلیت برشکاری، فرم دهی برای استفاده در اندازه و ابعاد مختلف است. میلگردهای تولید شده در کارخانجات عمدتا در شاخه های 12 متری تولید می شوند. قیمت میلگرد با توجه به بهای جهانی این کالا تغیر پیدا می کند. این محصول در استانداردهای رایج A1، A2، A3 و میلگرد A4 تولید شده که از نظر استحکام با یکدیگر متفاوت هستند. گاهی نیازمند قطع های کوچکتر از این م...