نرم افزار برش میلگرد با حداقل پرتی

نرم افزار برش میلگرد با حداقل پرتی

همیشه تخمین هزینه های انجام شده در یک پروژه اهمیت زیادی دارد به همین دلیل پیمان کاران و سرمایه گذاران ساختمانی به دنبال راه کارهایی برای تخمین هزینه کردها هستند. سهم آهن آلات به کار رفته در یک ساختمان چه از نوع بتونی و چه از نوع اسکلت فلزی، میزان قابل توجهی از خرج کردها را تشکیل می دهد. در این بین آنالیز قیمت میلگرد در یک پروژه ساختمانی و تعیین آن کمک زیادی به مدیریت منابع و جلوگیری از هدر رفت سرمایه خواهد کرد.

نرم افزار Cutting Pptimization Pro به منظور تهیه لیستوفر میلگرد ساخته و در اختیار استفاده کنندگان قرار گرفته است. برای به دست آوردن قیمت میلگرد ابتدا با روش متره کردن آنالیز انجام می گیرد. سپس به کمک نرم افزار اکسل میلگرد ها را به ترتیب اندازه در ردیف های مختلف ثبت می کنند. این نوع جداول با نام جدول لیستوفر میلگرد شناخته می شوند. با استفاده از جدول اشتال وزن واحد هر میلگرد را در ردیف های دیگر جدول درج و سپس با انجام یک عملیات ضرب ساده متراژ میلگرد مورد نیاز را در وزن واحد آن ضرب نموده تا وزن میلگرد محاسبه شود.

نوع طراحی ارائه شده در این Cutting Optimization کمترین مقدار پرت را دارد و می تواند مورد مصرفی را برای پرتی ها در نظر گرفت و لیست برش صفحات و آرماتورها را تهیه نمود.

محیط برنامه Cutting Pptimization
محیط برنامه Cutting Pptimization

یکی از شرکتهای پیمانکاری که از این نرم افزار استفاده کرد مدعی بود که با تهیه لیستوفر از این نرم افزار و برش میلگرد ها بر مبنای آن موجب صرفه جویی ۱۵ میلیون تومانی در هزینه میلگرد ها شده است.

برنامه اندروید محاسبه وزن و مساحت فولاد
بخوانید