شناسایی میلگرد از روی آج

شناسایی میلگرد از روی آج

میلگرد پروفیل توپر و استوانه ای شکل است که اغلب در ساخت بناهای سیمانی استفاده می شود. با ایجاد شبکه بندی میلگردی می توان ستون ها و دیوارها را تقویت نمود. امروزه ترمکس متداولترین روش تولید میلگرد محسوب می شود. در این نوشتار راه های شناسایی میلگرد از روی آج شرح داده شده است.

انواع میلگرد

این مقطع فولادی به صورت ساده و آج دار تولید می گردد. میلگردهای ساده دارای سطح صاف و صیقلی هستند و مدل های آجدار در اطراف بدنه زائده های مختلفی دارند. این محصول با شمای A1 تا A4 معرفی می گردد. نوع A1 همان میلگرد ساده است و امکان جوشکاری آن فراهم است و مدل های A2،A3 و A4 میلگردهایی آجدار هستند که قابلیت جوشکاری ندارند. میلگرد A4 به نسبت سایر مدل ها از مقاومت بالاتری برخوردار است. عمده مصرف ساختمانی میلگردهای ساختمانی نوع A3 هستند. نوع A1 نرم، A2 نیمه سخت و A3 و A4 سخت محسوب می شوند.

شناسایی میلگرد از روی آج

  • A1 : بدون آج / سطح صیقلی
  • A2 : دارای آج مارپیچی شکل یا خطوط برجسته صاف یا مورب در امتداد میلگرد
  • A3 : دارای آج ۷ یا ۸ شکل یا اصطلاحا جناغی در امتداد میلگرد
  • A4 : دارای آج مرکب مورب و دوکی شکل در امتداد میلگرد
شناسایی میلگرد از ظاهر آج 452x382 - شناسایی میلگرد از روی آج
شناسایی میلگرد از ظاهر آج

باید در نظر گرفت که قالب ریزی میلگردها در کارخانجات مختلف متفاوت است. صرفا شکل آج گواه بر نوع میلگرد نخواهد بود. برای مثال برخی از تولید کنندگان متفرقه این نوع پروفیل اقدام به تولید میلگرد A2 با آج مرکب یا جناغی می کنند که خریدار به اشتباه آن را با نوع A3 و A4 انتخاب می کنند.

جدول اشتال چیست
بخوانید

راه اصلی تشخیص نوع میلگرد، برگه ارائه شده ترکیبات شیمیایی محصول و آنالیز ترکیبات آن است. قیمت میلگرد نیز بر اساس کیفیت تولید و درصد ترکیبات به کار رفته در شمش محصول تعیین می گردد. میلگرد نوع A4 به دلیل درصد کربن بالاتر از قیمت بیشتری نیز برخوردار است.

مشخصات انواع میلگرد - شناسایی میلگرد از روی آج
مشخصات انواع میلگرد A1، A2،A3 و A4