در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

در حال به روز رسانی

قیمت پروفیل آهنی بازار تهران و کارخانه

arrow table - قیمت پروفیل

۱۴۰۰/۰۴/۲۹

سایزتماس بگیریدجهان تهران شرقصابری اهوازی گیلانی (انبار تهران)مبارکه
۲۲۵۱۰۰۲۵۰۰۰۲۵۲۰۰۲۳۹۰۰۲۴۷۰۰۲۵۳۰۰
۲.۵۲۴۱۰۰۲۴۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید۲۴۴۰۰تماس بگیرید
۳۲۴۱۰۰۲۴۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید۲۴۶۰۰تماس بگیرید
۴۲۴۱۰۰۲۴۰۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید۲۴۶۰۰تماس بگیرید
۵۲۷۱۰۰۲۵۵۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید۲۶۵۰۰تماس بگیرید
۶۲۷۱۰۰۲۵۵۰۰تماس بگیریدتماس بگیرید۲۶۵۰۰تماس بگیرید