مروری بر فولاد سازی و روش های تولید فولاد

[vc_row][vc_column][vc_column_text] فولاد چیست آلیاژي از کربن و آهن و دیگر عناصر نظیر منگنز، کروم، فسفر، گوگرد و ... به صورت خواسته یا ناخواسته است. مهمترین عنصري که در کنار آهن حضور دارد کربن است. چرا کربن همواره در همه فولادها حضور دارد؟ به علت روش تولید آهن که روش کربوترمی است مقداري کربن در آهن احیا شده و حل می شود. از نظر تئوري فولاد کمتر از 2% کربن دارد. اما اکثر فولادهاي رایج، ترکیب فولا...