تولید آهن اسفنجی به روش SL/RN

[vc_row][vc_column][vc_column_text] احیای مستقیم به هر فرآیندی که طی آن آهن از سنگ آهن در دمایی پاین تر از دمای ذوب ماده مورد نظر استخراج شود، طلاق می شود. آهن کاهش یافته (DRI) نام خود را از تغییرات شیمیایی که سنگ آهن تحت حرارت در کوره در دماهای بالا در حضور گازهای غنی از هیدروکربن، مونوکسید کربن و یا کربن عنصری به دست می آید گرفته است. گاز احیا کننده معمولا مخلوطی از گاز هیدروژن (H2) و کربن مونو...