پروفیل تیرآهن در اشکال و مدل های مختلفی نوردکاری می شود؛
  • IPE : این نوع تیر همان پروفیل های پر استفاده و رایج در ساختمان سازی هستند.
  • IPB : به نام تیرآهن هاش یا بال پهن معروف هستند و استحکام بسیار بالایی دارند. هاش سبک HEA و سنگین HEB دو دسته این نوع تیر است.
  • CPE این مدل از پروفیل یکی از انواع IPE یا IPB است که جان تیر را به صورت دایره یا شش ضلعی به منظور افزایش مقاومت خمشی تو خالی می کنند.
  • هزینه حمل و نقل تیر آهن خریداری شده با توجه به میزان وزن، تعداد بندیل یا شاخه و مصافت تا مقصد قیمت گذاری می شود.
  • ضمانت کیفیت بارهای ارسال شده و تطابق آن با جنس خریداری شده به عهده شرکت می باشد تا مشتریان گرامی با اطمینان خریدهای خود را انجام دهند.
  • تمامی فروش های این شرکت با ارائه فاکتور رسمی و ارزش افزوده صورت می گیرد. مشتریان گرامی در هنگام خرید با دادن اطلاعات اقتصادی فاکتور رسمی دریافت می کنند.

قیمت تیرآهن نرمال ذوب آهن اصفهان

arrow table

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

سایز قیمت انبار تهران (ریال) قیمت کارخانه (ریال)طول (متر) شرکت
۱۴۱۲۴۰۰۰۱۲۲۰۰۰بلندذوب آهن
۱۶۱۲۴۰۰۰۱۲۲۰۰۰بلندذوب آهن
۱۸۱۲۴۰۰۰۱۲۲۰۰۰بلندذوب آهن
۲۰تماس بگیرید۱۲۲۰۰۰بلندذوب آهن
۲۲تماس بگیرید۱۲۲۰۰۰بلندذوب آهن
۲۴تماس بگیرید۱۲۲۰۰۰بلندذوب آهن
۲۷تماس بگیرید۱۳۲۰۰۰بلندذوب آهن
۳۰تماس بگیرید۱۳۲۰۰۰بلندذوب آهن

قیمت تیرآهن نرمال فایکو

arrow table

۱۳۹۹/۱۲/۱۸

سایز قیمت (ریال)طول (متر) شرکت
۱۴ نرمال سبک۱۲۲۰۰۰۳ تا ۸ مترفولاد البرز ایرانیان
۱۴ نرمال سنگین۱۲۰۰۰۰۱۱ مترفولاد البرز ایرانیان
۱۶ نرمال سبکاتمام موجودی۶ تا ۹ مترفولاد البرز ایرانیان
۱۸شاخه درجه ۲اتمام موجودی۱۲ مترفولاد البرز ایرانیان
۲۰ نرمال سبک ۱۲۰۰۰۰۸ تا ۹ مترفولاد البرز ایرانیان
۲۲ نرمال سبک۱۲۲۰۰۰۶ تا ۹ مترفولاد البرز ایرانیان
۲۴شاخه درجه۲۱۲۲۰۰۰۱۲ مترفولاد البرز ایرانیان
هاش ۱۸ سبک وسنگین۱۳۲۰۰۰۱۲ مترفولاد البرز ایرانیان